ĐIỀU I: ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là đơn vị tổ chức Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số (Digital Business Contest 2023). Hiệp hội sẽ phối hợp với Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (gọi tắt là VECOMNET), các hội viên và các tổ chức, doanh nghiệp triển khai mọi hoạt động liên quan tới cuộc thi.
Chủ tịch VECOM thành lập Ban tổ chức, Hội đồng Ban Giám khảo (BGK) và các đơn vị khác theo nhu cầu để giúp Hiệp hội tổ chức cuộc thi.

ĐIỀU II: MỤC ĐÍCH
Cuộc thi tạo ra môi trường hấp dẫn cho sinh viên ngành thương mại điện tử, kinh doanh số và các ngành liên quan thể hiện tài năng, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, gắn kiến thức học đường với thực tiễn kinh doanh năng động, tiếp cận những công nghệ và giải pháp kinh doanh mới.

ĐIỀU III: THỜI GIAN TỔ CHỨC
Cuộc thi được tổ chức trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Các quy định về thời hạn đăng ký, thời gian, địa điểm và những yêu cầu cụ thể khác sẽ được nêu trong thông báo riêng và đăng tải trên website của cuộc thi tại địa chỉ: http://dbc.vecomnet.vn/.
Timeline Cuộc thi
     - Lễ Phát động: 25/8/2023;
     - Đăng ký: 25/8 - 25/9/2023;
     - Vòng Loại: 26/9 - 10/11/2023;
     - Vòng Bán kết: 16/11 - 30/11/2023;
     - Vòng Chung kết và Gala trao giải: tháng 12/2023;
     - Workshop tư vấn cho đội thi: tháng 9-11/2023;
    - Unitour tư vấn hỗ trợ tại một số trường: tháng 9-11/2023.

ĐIỀU IV: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Đối tượng dự thi là nhóm (2-5 người) đáp ứng các điều kiện sau:
     - Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học;
     - Thành viên trong đội phải cùng một cơ sở giáo dục (Viết tắt là các Trường Đại học/ Học viện/Viện);
     - Không thuộc thành viên BTC của Cuộc thi;
     - Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký dự thi trong 01 đội thi;
     - Mỗi trường được đăng ký không quá 10 đội thi. Xét theo nguyên tắc đăng ký trước duyệt trước;
     - Mỗi đội thi cần có sự xác nhận trực tuyến của đơn vị quản lý sinh viên (nhà trường, khoa, bộ môn hoặc giảng viên).

2. Đăng ký Nội dung thi:
     - Mỗi đội thi chỉ được lựa chọn tham gia một Nội dung thi duy nhất trong cuộc thi;
    - Các bài thi đạt giải nhì trở lên trong các cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số những năm trước không được tham gia thi lại.

ĐIỀU V: QUY ĐỊNH VỀ BAN TỔ CHỨC
1. Quyền hạn của Ban Tổ chức:
     - BTC có quyền đăng tải công khai những thông tin cơ bản về đề án tham gia cuộc thi bao gồm bản giới thiệu đề án, ảnh đội thi, logo đội thi, nội dung đề án, mô hình kinh doanh, quá trình lên ý tưởng, thực hiện đề án kinh doanh, câu chuyện khởi nghiệp của đội thi... và các tài liệu tương tự, nhằm phục vụ cho mục đích truyền thông của cuộc thi và đề án, cũng như cho mục đích đào tạo và kết nối đề án với các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp. Trong trường hợp đội thi không muốn tiết lộ thông tin của mình, đội thi cần thông báo với BTC qua địa chỉ Email vecomnet@vecom.vn, BTC có quyền chấp thuận hay phủ quyết yêu cầu của đội thi;
     - Khi nộp đề án dự thi, phần giới thiệu vắn tắt về đề án của đội thi sẽ được xem như một bản tóm tắt được phổ biến rộng rãi và có thể được sử dụng trong tài liệu liên quan của cuộc thi. BTC sẽ cung cấp bản sao đề án kinh doanh trong cuộc thi cho BGK và Hội đồng cố vấn chuyên môn, và yêu cầu các cá nhân này không được tiết lộ với bên thứ ba bên ngoài cuộc thi, hay lập thêm bất kỳ bản sao nào khác;
     - BTC giữ quyền chính được thay đổi lịch trình hoặc thể lệ cuộc thi vào bất kỳ thời điểm nào trước khi kết thúc cuộc thi.
     - BTC có quyền hủy tư cách thi nếu đội thi không chấp hành đúng Quy chế cuộc thi và Bản cam kết, kèm theo đó là việc tước bỏ mọi giải thưởng đã được trao cho đội thi đó (nếu có);
     - Tại mỗi vòng, nếu có đội thi xin rút khỏi cuộc thi hoặc bị hủy tư cách thi, BTC sẽ thay thế đội thi đó bởi đội thi đạt thành tích cao nhất của vòng thi trước;
     - Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

2. Trách nhiệm của Ban Tổ chức:
     - BTC có nghĩa vụ đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối của các đề án trong phạm vi diễn ra cuộc thi. Chỉ các bên liên quan mới có quyền truy cập đề án của đội thi;
     - BTC không chịu trách nhiệm trong trường hợp đề án bị lộ ra ngoài mà không phải do lỗi từ phía BTC;
     - BTC có trách nhiệm đảm bảo các đội thi đạt giải nhận được đủ giải thưởng, phần thưởng và giấy tờ xác nhận như thỏa thuận.

ĐIỀU VI: QUY ĐỊNH VỀ ĐỘI THI
1. Quyền hạn của đội thi:
     - Trong quá trình tham gia cuộc thi, đội thi có quyền thay đổi nhân sự (thêm nhân sự, bớt nhân sự, thay đổi nhân sự này bằng nhân sự khác) tối đa 02 người. Việc thay đổi nhân sự chỉ được phép diễn ra trước khi thông báo kết quả Vòng Loại là 03 ngày;
     - Đại diện đội thi chủ động thông báo với BTC qua Email vecomnet@vecom.vn theo mẫu Phiếu thay đổi nhân sự: tại đây;
     - Đội thi có quyền thông báo tới BTC về các vấn đề phát sinh, và các khiếu nại về kết quả thi, hay hành vi vi phạm điều lệ của cuộc thi từ các đội thi khác (thông qua Email: vecomnet@vecom.vn).

2. Trách nhiệm của đội thi:
     - Các đội thi cần tuyệt đối tuân thủ các nội quy và thời hạn nộp tài liệu do BTC đề ra trong thời gian diễn ra cuộc thi;
     - Thí sinh cần cam đoan mọi thông tin cá nhân nộp lại cho BTC đều là sự thật. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có sự gian lận;
     - Đội thi không được phép gian lận, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, hay xúc phạm hình ảnh của cuộc thi, của BTC, của các đội thi khác dưới bất kỳ hình thức nào;
     - Đội thi chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ, tự giữ bí mật những thông tin quan trọng của đề án mình, cũng như những tài liệu do BTC cung cấp;
     - Đội thi chịu trách nhiệm nộp cho BTC đề án dự thi bản mềm theo quy định.

3. Quy định về tên đội thi:
     - Ký tự: tối đa 15 ký tự;
     - Không sử dụng các từ ngữ, hình ảnh hoặc biểu tượng có liên quan đến chính trị, tôn giáo, giới tính, sắc tộc, quốc gia hoặc bất kỳ nhóm cộng đồng nào khác có thể gây phân biệt chủng tộc hoặc gây tranh cãi;
     - Không sao chép hoặc sử dụng trùng tên với các đội thi khác trong cùng cuộc thi;
     - Đặt tên đội thi phải phù hợp với đề tài, chủ đề hoặc mục đích của cuộc thi và phải đảm bảo tính sáng tạo và độc đáo;
     - Đội thi không được đặt tên đội trùng với các thương hiệu lớn;
     - Đặt tên đội thi cần phải đảm bảo tính chuyên nghiệp và lịch sự.

4. Phương thức trao đổi:
a. Phương thức trao đổi thông tin với BTC
     - Email tới BTC: Các đội thi có thể trao đổi thông tin với BTC thông qua email chính thức: vecomnet@vecom.vn. Mẫu tiêu đề email tuân thủ theo cú pháp: (Nội dung thi)_(Tên nhóm)_(chủ đề muốn thảo luận);
     - Nhóm Zalo chung của cuộc thi: Trong quá trình đăng ký, BTC sẽ tạo nhóm Zalo cho tất cả các đội trưởng của đội thi. Các đội thi thắc mắc chung về cuộc thi có thể trao đổi trực tiếp qua nhóm Zalo này;
     - Nhóm Zalo riêng cho từng Nội dung thi: Mỗi nội dung thi, BTC sẽ tạo các nhóm Zalo riêng với BTC và doanh nghiệp hỗ trợ để hỗ trợ các đội thi trong quá trình tham gia;
b. Phương thức trao đổi với các đơn vị hỗ trợ
     - BTC và các đơn vị hỗ trợ cuộc thi sẽ tổ chức một số buổi tập huấn hướng dẫn các đội thi. Sự tham gia đầy đủ các buổi tập huấn này có ý nghĩa quan trọng, giúp các đội thi có được thông tin chi tiết để triển khai và là một tiêu chí đánh giá sự nghiêm túc của các đội thi;
     - Trong quá trình thi, đội thi có thể chủ động liên hệ với các đơn vị hỗ trợ để nhờ tư vấn, hướng dẫn hoặc thỏa thuận các nội dung khác nhằm hỗ trợ tốt nhất cho kết quả thi mà không vi phạm Quy chế Cuộc thi;
Lưu ý: Các mốc thời gian, tiêu chí chấm thi của cuộc thi là dự kiến và có thể thay đổi trong từng trường hợp cụ thể để đảm bảo tính phù hợp, BTC sẽ thông báo lại cho các Đội thi nếu có sự thay đổi.

ĐIỀU VII: KINH PHÍ CUỘC THI
1. Kinh phí của Cuộc thi được hình thành trên cơ sở hỗ trợ của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, các cơ quan bảo trợ, các nhà tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Kinh phí bao gồm tiền mặt và các sản phẩm, dịch vụ khác có thể quy đổi ra tiền mặt;
2. Kinh phí được dùng vào giải thưởng, tặng phẩm, các hoạt động tổ chức, tuyên truyền, tư vấn chuyên môn, văn nghệ, v.v…
3. Các đội thi tự lo kinh phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác ngoài các hoạt động chung của BTC.

ĐIỀU VIII: GIẢI THƯỞNG 
Tổng giá trị giải thưởng tương đương 1 tỷ đồng tiền mặt và dịch vụ. Giải thưởng sẽ được chuyển tới đại diện của đội thi trong vòng 15 ngày tính từ ngày kết thúc cuộc thi, các giải thưởng bằng tiền mặt sẽ khấu trừ thuế trên tổng số tiền nhận.
Cơ cấu giải thưởng:
     -Giải Toàn Cuộc thi:
       + Quán Quân: 50 triệu tiền mặt + quà tặng từ doanh nghiệp;
       + Á Quân: 20 triệu tiền mặt + quà tặng từ doanh nghiệp;
       + Quý Quân: 10 triệu tiền mặt + quà tặng từ doanh nghiệp;
       + Khuyến khích: 5 triệu tiền mặt + quà tặng từ doanh nghiệp;
     - Giải nội dung thi:
       + Chọn ra Giải Nhất - Giải Nhì - Giải Ba trên từng nội dung;
       + Giải thưởng: Các quà tặng từ doanh nghiệp.
- Lưu ý: Giải thưởng chưa khấu trừ thuế TNCN.

ĐIỀU IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
     - Quy chế này được Ban tổ chức cuộc thi thông qua và có hiệu lực kể từ khi ban hành;
     - Quy chế này có thể được bổ sung, sửa đổi theo đề xuất của BTC và Hội đồng Chuyên môn..

ĐIỀU X: ĐIỀU KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
     - Là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của BTC bao gồm: thiên tai, chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất…; hay các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh hưởng tới việc không thực hiện được hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các hạng mục của chương trình;
     - Khi sự cố bất khả kháng xảy ra, BTC có trách nhiệm thông báo tới các cơ sở giáo dục để kịp thời thông báo đến các đội dự thi. Trong trường hợp này, BTC không phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn, chậm hay không thực hiện các hạng mục của chương trình.

Tải bản quy chế

QUY CHẾ
CUỘC THI SINH VIÊN KINH DOANH SỐ 2023

MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

GIỚI THIỆU

Mạng lưới kết nối các thành viên, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thương mại điện tử và kinh tế số, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử.

Mạng lưới huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội và các cơ quan tổ chức tới các thành viên, giúp các thành viên gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn.
Mạng lưới sẽ thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo chuyên nghiệp thương mại điện tử và kinh tế số.

LIÊN HỆ:

  • Địa chỉ: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà HKC số 285, Phố Đội Cấn. Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: (+84) 24 – 6259 8271
  • Email: vecomnet@vecom.vn