Đội thi bán sản phẩm trên một số nền tảng được Ban tổ chức chỉ định trong khoảng thời gian từ 01/11 – 30/11.

NỘI DUNG THI

1. BÁN HÀNG ONLINE
2. DIGITAL MARKETING
Thí sinh được giao tiếp thị sản phẩm trong khoảng thời gian từ 01 - 30/11
3. CÔNG NGHỆ - GIẢI PHÁP KINH DOANH SỐ
Thí sinh có công nghệ, giải pháp kinh doanh tiên tiến.
4. Ý TƯỞNG KINH DOANH SỐ
Thí sinh có ý tưởng kinh doanh số độc đáo, khả thi
(không liên quan tới sản phẩm)

THỂ LỆ

THỂ LỆ

THỂ LỆ

THỂ LỆ

GIỚI THIỆU
Mạng lưới kết nối các thành viên, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thương mại điện tử và kinh tế số, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử.
Mạng lưới huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội và các cơ quan tổ chức tới các thành viên, giúp các thành viên gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn. 
Mạng lưới sẽ thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo chuyên nghiệp thương mại điện tử và kinh tế số.
LIÊN HỆ:
- Địa chỉ: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà HKC số 285, Phố Đội Cấn. Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (+84) 24 – 6259 8271
- Email: vecomnet@vecom.vn

MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ